Zegar astronomiczny dwukanałowy

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Astronomiczny zegar sterujący służy do sterowania czasowego w systemach automatyki.


The astronomical digital time switch is for realization of time functions in the systems of automatics and steering.

  • Przeznaczone na szynę TH35 / Suitable for TH35 rail
  • Program astro i program roczny, 80 programów / Astro and annual program, 80 programs
  • Tryb wakacyjny „Holiday mode” oraz losowy „Random mode” / Holiday mode and Random mode


szyna

DANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS:

dane

pobierz pełną specyfikację: