Lumia Beetle 2 LED

CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

 • Biały klosz.
 • Szczelność IP20 oraz IP44.
 • W wersji z mikrofalowym czujnikiem ruchu dostępne są opcje:
  - Regulacja pola detekcji: 10% / 25% / 50% / 75% / 100%;
  - Czasu podtrzymania: 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min;
  - Czujnik światła dziennego: 2lux / 10lux / 25lux / 50lux / Wył.
 • White lampshade.
 • Shell protection IP20 and IP44.
 • Options available for ceiling lamps with microwave motion sensor:
  - Detection area: 10% / 25% / 50% / 75% / 100%;
  - Hold time: 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min;
  - Daylight sensor: 2lux / 10lux / 25lux / 50lux / Disable.
LUMIA_LED_high_bay

KRZYWA ROZSYŁU / PHOTOMETRICS DISTRIBUTION

krzywa rozsyłu

WYMIARY / DIMENSIONS

wymiary

WERSJA Z CZUJNIKIEM RUCHU/ VERSION WITH MOTION SENSOR

LUMIA_LED

DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

LUMIA_LED


pobierz / download

pobierz kartę katalogową / download data sheet pobierz instrukcje / download user's manual
powrót do strony głównej