Lumia Beetle 4 LED

CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

 • Szczelność IP65.
 • W wersji z mikrofalowym czujnikiem ruchu dostępne są opcje:
  - Regulacja pola detekcji: 10% / 50% / 75% / 100%;
  - Czasu podtrzymania: 10s / 90s / 3min / 10min;
  - Czujnik światła dziennego: 5lux / 15lux / 50lux / Wyłączone;
  - Tryb podtrzymywania oświetlenia: 20%, 0%.
 • Shell protection IP65.
 • Options available for ceiling lamps with microwave motion sensor:
  - Detection area: 10% / 50% / 75% / 100%;
  - Hold time: 10s / 90s / 3min / 10min;
  - Daylight sensor: 5lux / 15lux / 50lux / Disable.
  - Corridor function (Stand-by period): 20%, 0%.
LUMIA_LED_high_bay

KRZYWA ROZSYŁU / PHOTOMETRICS DISTRIBUTION

krzywa rozsyłu

WYMIARY / DIMENSIONS

wymiary

WERSJA Z CZUJNIKIEM RUCHU/ VERSION WITH MOTION SENSOR

LUMIA_LED

DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

LUMIA_LED


pobierz / download

pobierz kartę katalogową / download data sheet pobierz instrukcje / download user's manual
powrót do strony głównej