Bloki rozdzielcze

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Blok rozdzielczy serii VC umożliwia podział zasilania na różne obwody. Umożliwia również separowanie obwodów fazowych oraz używanie przewodów o różnych średnicach.


The VC series of distribution block enables the distribution of power to various circuits. It allows also separating phase circuits and using wires of different diameters.

  • Prąd znamionowy 125 [A] Rated current 125 [A]
  • Znamionowe napięcie izoloacji 500 [V] Rated insulation voltage 500 [V]
szyna

DANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS:

dane

pobierz pełną specyfikację: