Poniżej prezentujemy certyfikaty oraz deklaracje zgodności, które świadczą o wysokiej jakości naszych produktów

LCTEC - deklaracja lampki sygnalizacyjne L60

lampki sygnalizacyjne L60

Deklaracja rozłączniki izolacyjne SD60

rozłączniki izolacyjne SD60

Deklaracja wkładki topikowe

wkładki topikowe

Deklaracja wyłączniki nadmiarowoprądowe M60

wyłączniki
nadmiarowo-prądowe M60

Deklaracja wyłączniki różnicowoprądowe R60M

wyłączniki
różnicowo-prądowe R60M