Wyłącznik nadmiarowoprądowy

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Wyłączniki nadprądowe serii EBS9B mają zastosowanie dla ochrony przed przepięciem i przeciązeniem obwodów elektycznych.


The EBS9B overcurrent circuit breakers are designed to protect electrical circuits against short circuit and overcurrent.

  • Charakterystyka wyzwalania C lub B / C or B type of characteristics
  • Wskaźnik styku / Contact indicator
szyna

DANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS:

dane

pobierz pełną specyfikację: