Rozłącznik kompaktowy

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Rozłączniki kompaktowe o prądach znamionowych od 125 do 400 A i zdolnościach zwarciowych od 35 do 50 kA. Zaletami tych wyłączników są ich małe gabaryty, oraz wybór wyposażenia pomocniczego.


Compact switches with a rated current from 125 to 400 A and short-circuit capacity from 35 to 50 kA. The main features of these switches are their compact dimensions and available accessories.

  • Prąd znamionowy od 125 do 400A / Rated current from 125 to 400A
  • Opcjonalny wyzwalacz wzrostowy / optional shunt release
szyna

DANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS:

dane

pobierz insturkcję i pełną specyfikację: