Ograniczniki przepięć

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Ograniczniki przepięć przeznaczone są dla przemysłu, budynków użyteczności publicznej oraz domków jednorodzinnych. Służą do ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami przepięć.


Surge protectors are designed for industry, public buildings and houses. They serve to protect electrical appliances against effects of overvoltages.

  • Przeznaczone na szynę TH35 / Designed for TH35 rail
  • Wersje do pierwszego i drugiego poziomu ochrony / First and second protected layers versions
  • Wersje dla prądu przemiennego i stałego / Availiable versions for AC and DC use