Ogranicznik Mocy

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Zadaniem ogranicznika mocy jest selektywne wyłączanie w stosunku do zabezpieczenia nadprądowego odbiorcy.


The purpose of the power limiter is selective shutdown in relation to overcurrent protection of the recipient.

  • Przeznaczone na szynę TH35 / Suitable for TH35 rail
  • Zwarciowa zdolność wyłączania 6kA / Short-circuiting stop ability up to 6kA
  • IP44
szyna