Przycisk pulpitowy IP54

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Przyciski pulpitowe przewidziane są do wbudowania w znormalizowane otwory , wykonane w pulpitach (tablicach) sterowniczo-sygnalizacyjnych lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń.


The control buttons are designed for installation in standard cut-outs of control and signalling panels or directly on the device.

  • Różne kolory przycisków / Different colors of push buttons
  • Napięcie nominalne do 380V / Rated voltage up to 380V
szyna

szyna

DANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS:

dane

szyna

DANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS:

dane

szyna

AKCESORIA/ACCESSORIES:

dane

pobierz pełną specyfikację: