Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Wyłączniki różnicowoprądowe serii EBS9BLN oraz EBS1LE są używane w obwodach elektrycznych 230V i 400V. W przypadku wykrycia prądu upływowego wyłącznik automatycznie przerwie obwód, zapobiegając porażeniu ludzi i uszkodzeniom sprzętu. Wyłączniki te posiadają funkcję przeciążeniową oraz zabezpieczenie przed zwarciem.


The EBS9BLN and EBS1LE series residual current circuit breakers are used in circuits 230V and 400V electric. If the leakage current is detected, the switch will automatically break the circuit, preventing human injury and equipment damage. These switches are on overload function and short circuit protection.

  • Typ AC / AC Type
  • Prąd różnicowy 30mA / Rated residual operating current 30 mA
szyna

DANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS:

dane

pobierz pełną specyfikację: