Wyłącznik różnicowoprądowy

CHARAKTERYSTYKA/FEATURES:

Wyłączniki różnicowoprądowe serii EBS9RN znajdują zastosowanie w obwodach elektycznych 230V i 400V. W przypadku wykrycia prądu upływowego wyłącnik automatycznie przerwie obwód, zapobiegając porażeniu ludzi i uszkodzeniom sprzętu.


Residual current devices EBS9RN are mostly used to protect 230V and 400V electrical circuits. When leakage current is detected, the device will automatically disconnect the circuit preventing potential health hazards and equipment damage.

  • Typ AC / AC Type
  • Prąd różnicowy 30mA / Rated residual operating current 30 mA
szyna

DANE TECHNICZNE/SPECIFICATIONS:

dane

pobierz pełną specyfikację: